Αρχική Εταιρία Υπηρεσίες Tα Νέα Μας SiteMap
Eπικοινωνία Ελληνικά English
Τα Προϊόντα μας
Πληροφορίες
Όροι χρήσεως - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Τρόποι Παραγγελίας
Στάδια παραγγελίας
Tρόποι Πληρωμής
Έξοδα Αποστολής

 
Ηλεκτρονικά - Ανταλλακτικά » Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα (Ημιαγωγοί / Παθητικό Υλικό » Ημιαγωγοί (Transistors, Ολοκληρωμένα, Δίοδοι -Zeners, Γέφυρες, Diacs, Triacs) » Δίοδοι - Zeners - Opto » Δίοδοι - Zeners (Ποσοτικά)
ZENER 1.3W 10V BZX85C10V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 10V BZX85C10V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 11V BZX85C11V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 11V BZX85C11V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 12V BZX85C12V DO-41 (T/B) GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 12V BZX85C12V DO-41 (T/B) GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,060€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 13V BZX85C13V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 13V BZX85C13V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 15V BZX85C15V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 15V BZX85C15V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 16V BZX85C16V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 16V BZX85C16V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 18V BZX85C18V DO-41 (T/R) GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 18V BZX85C18V DO-41 (T/R) GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 18V BZX85C18V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 18V BZX85C18V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 2.7V BZX85C2V7 DO-41 (T/B) GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 2.7V BZX85C2V7 DO-41 (T/B) GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 20V BZX85C20V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 20V BZX85C20V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 22V BZX85C22V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 22V BZX85C22V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 24V BZX85C24V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 24V BZX85C24V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 27V BZX85C27V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 27V BZX85C27V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 3.3V BZX85C3V3 DO-41 (T/B) GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 3.3V BZX85C3V3 DO-41 (T/B) GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 3.6V BZX85C3V6 DO-41 (T/B) GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 3.6V BZX85C3V6 DO-41 (T/B) GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 3.9V BZX85C3V9 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 3.9V BZX85C3V9 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 30V BZX85C30V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 30V BZX85C30V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 33V BZX85C33V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 33V BZX85C33V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 35V BZX85C35V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 35V BZX85C35V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 36V BZX85C36V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 36V BZX85C36V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 39V BZX85C39V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 39V BZX85C39V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 4.3V BZX85C4V3 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 4.3V BZX85C4V3 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 4.7V BZX85C4V7 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 4.7V BZX85C4V7 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 43V BZX85C43V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 43V BZX85C43V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 47V BZX85C47V DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 47V BZX85C47V DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 5.1V BZX85C5V1 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 5.1V BZX85C5V1 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 5.6V BZX85C5V6 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 5.6V BZX85C5V6 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 51V BZV85C51 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 51V BZV85C51 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,077€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 56V BZV85C56 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 56V BZV85C56 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,077€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 6.2V BZX85C6V2 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 6.2V BZX85C6V2 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 6.8V BZX85C6V8 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 6.8V BZX85C6V8 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 62V BZV85C62 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 62V BZV85C62 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,077€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 68V BZV85C68 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 68V BZV85C68 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,077€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 7.5V BZX85C7V5 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 7.5V BZX85C7V5 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 75V BZV85C75 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 75V BZV85C75 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,077€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 8.2V BZX85C8V2 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 8.2V BZX85C8V2 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1.3W 9.1V BZX85C9V1 DO-41 GA

Περισσότερα

ZENER 1.3W 9.1V BZX85C9V1 DO-41 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,058€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 10V BZX79C10V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 10V BZX79C10V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 11V BZX79C11V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 11V BZX79C11V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 12V BZX79C12V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 12V BZX79C12V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 13V BZX79C13V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 13V BZX79C13V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 15V BZX79C15V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 15V BZX79C15V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 16V BΖΧ79C16V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 16V BΖΧ79C16V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 18V BZX79C18V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 18V BZX79C18V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 2.4V BZX79C2V4 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 2.4V BZX79C2V4 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 2.7V BZX79C2V7 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 2.7V BZX79C2V7 DO-35 GA
 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,040€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 20V BZX79C20V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 20V BZX79C20V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 22V BZX79C22V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 22V BZX79C22V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 24V BZX79C24V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 24V BZX79C24V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 27V BZX79C27V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 27V BZX79C27V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 3.3V BZX79C3V3 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 3.3V BZX79C3V3 DO-35 GA
 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,040€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 3.6V BZX79C3V6 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 3.6V BZX79C3V6 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 3.9V BZX79C3V9V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 3.9V BZX79C3V9V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 30V BZX79C30V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 30V BZX79C30V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 33V BZX79C33V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 33V BZX79C33V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 36V BZX79C36V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 36V BZX79C36V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 39V BΖΧ79C39V DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 39V BΖΧ79C39V DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 3V BZX79C3V0 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 3V BZX79C3V0 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 4.3V BZX79C4V3 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 4.3V BZX79C4V3 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 4.7V BZX79C4V7 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 4.7V BZX79C4V7 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 43V BZX79C43 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 43V BZX79C43 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 47V BZX79C47 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 47V BZX79C47 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 5.1V BZX79C5V1 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 5.1V BZX79C5V1 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 5.6V BZX79C5V6 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 5.6V BZX79C5V6 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 51V BZX79C51 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 51V BZX79C51 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 56V BZX79C56 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 56V BZX79C56 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 6.2V BZX79B6V2 2% DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 6.2V BZX79B6V2 2% DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 6.2V BZX79C6V2 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 6.2V BZX79C6V2 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 6.8V BZX79C6V8 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 6.8V BZX79C6V8 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 62V BZX79C62 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 62V BZX79C62 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 68V BZX79C68 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 68V BZX79C68 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 7.5V BZX79C7V5 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 7.5V BZX79C7V5 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 75V BZX79C75 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 75V BZX79C75 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,039€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 8.2V BZX79C8V2 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 8.2V BZX79C8V2 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 1/2W 9.1V BZX79C9V1 DO-35 GA

Περισσότερα

ZENER 1/2W 9.1V BZX79C9V1 DO-35 GA
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 12V 1N5349B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 12V 1N5349B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 13V 1N5350B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 13V 1N5350B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 15V 1N5352B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 15V 1N5352B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 16V 1N5353B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 16V 1N5353B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 18V 1N5355B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 18V 1N5355B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 20V 1N5357BRLG DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 20V 1N5357BRLG DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 22V 1N5358BRLG DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 22V 1N5358BRLG DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 36V 1N5365B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 36V 1N5365B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 5.1V 1N5338B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 5.1V 1N5338B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,251€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 51V 1N5369B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 51V 1N5369B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 56V 1N5370B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 56V 1N5370B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 7.5V 1N5343B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 7.5V 1N5343B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,251€ 
 
Αγορά
 
ZENER 5W 75V 1N5374B DO-201 VAR

Περισσότερα

ZENER 5W 75V 1N5374B DO-201 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,308€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 10V BZW03C10V SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 10V BZW03C10V SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 11V BZW03C11 SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 11V BZW03C11 SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 27V BZW03C27 SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 27V BZW03C27 SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 43V BZW03C43 SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 43V BZW03C43 SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 56V BZW03C56 SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 56V BZW03C56 SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 62V BZW03C62 SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 62V BZW03C62 SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER 6W 9.1V BZW03C9V1 SOD64 VAR

Περισσότερα

ZENER 6W 9.1V BZW03C9V1 SOD64 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,603€ 
 
Αγορά
 
ZENER SMD 1/2W 16V BZV55C16 SOD-80 GA

Περισσότερα

ZENER SMD 1/2W 16V BZV55C16 SOD-80 GA
 
Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER SMD 1/2W 2.7V BZX84C2V7 SOT23 VAR

Περισσότερα

ZENER SMD 1/2W 2.7V BZX84C2V7 SOT23 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER SMD 1/2W 6.2V BZX84C6V2 SOT23 VAR

Περισσότερα

ZENER SMD 1/2W 6.2V BZX84C6V2 SOT23 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ZENER SMD 1/2W 9.1V BZX84C9V1 SOT23 VAR

Περισσότερα

ZENER SMD 1/2W 9.1V BZX84C9V1 SOT23 VAR
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ
0,035€ 
 
Αγορά
 
ΔΙΟΔΟΣ BRIDGE RECTIFIER PX 6A05 P600 6A 50V (T/B) HY

Περισσότερα

ΔΙΟΔΟΣ BRIDGE RECTIFIER PX 6A05 P600 6A 50V (T/B) HY
 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ INTERNET ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ Εγχειρίδιο / Προδιαγραφές
0,158€ 
 
Αγορά
 
Εμφάνιση 1 έως 100 (από 163 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1  2  [Επομ. >>] 
Καλάθι Αγορών
Άδειο καλάθι
0,000€ 
Προσφορές
Νέα Προϊόντα